Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Co je to WWW a jak funguje

World Wide Web (WWW nebo také W3), v překladu celosvětová síť, je obrovskou sítí veřejných webových stránek uložených na webových serverech, ke kterým mají uživatelé prostřednictvím internetu přístup ze svých místních počítačů nebo jiných zařízení.

Systém, dnes známý v běžném hovoru jen jako „web“, se skládá z následujících prvků:

Jak funguje WWW

Webové stránky jsou navzájem propojeny prostřednictvím hypertextových odkazů a obsahují informace ve formě textu, obrázků, videí, audia atd. Uživatelé k tomuto obsahu přistupují z kterýchkoli částí světa pomocí svých zařízení připojených k internetu, jako jsou počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony apod.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Základními stavebními kameny webu jsou webové stránky formátované pomocí HTML jazyka, přístupné pomocí HTTP a vzájemně propojené hypertextovými odkazy. Tyto odkazy propojují související části informací a uživatelé tak mohou rychle přistupovat k dalším navazujícím tématům. Hypertext nabízí možnost výběru slova nebo fráze z textu (tzv. anchor text) k přístupu na další stránky, kde najdete další informace související s tímto pojmem. Hypertextové odkazy tak usnadňují pohyb uživatele napříč celým webem.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) je klíčovou součástí WWW. Zajišťuje komunikaci a přenos dat mezi internetovými servery a prohlížeči, čímž umožňuje uživatelům přistupovat k daným webovým stránkám. Je založen na modelu klient-server. Klientem rozumíme webový prohlížeč, který komunikuje se serverem – hostitelem dané webové stránky. V dnešní době je již standardem používat HTTPS, tedy zabezpečenou verzi protokolu HTTP.

HTTP jako součást WWW
Schéma HTTP – součásti WWW (zdroj, upr.)

Pro přístup na webovou stránku je třeba, aby uživatel prostřednictvím svého prohlížeče dodal serveru univerzální identifikátor. Tím je buď tzv. Uniform Resource Locator (URL) nebo Uniform Resource Identifier (URI) a je vždy pro každou webovou stránku jedinečný. V praxi to funguje tak, že prohlížeč přijímá od uživatele URL nebo URI a sděluje je webovému serveru. Ten poté načte webovou stránku spojenou s touto adresou URL nebo URI a zobrazí ji uživateli v okně prohlížeče jeho klientského počítače.

Další součástí WWW je tzv. HTML (Hypertext Markup Language). Takto označujeme standardní značkovací jazyk využívaný pro tvorbu webových stránek. HTML popisuje strukturu webové stránky pomocí HTML tagů (značek) a prvků. Např. pomocí tagů <h1> až <h6> definujete nadpisy, <table> slouží pro tabulku, <img> se používá pro obrázek atd. Tyto značky následně použije prohlížeč k vykreslení obsahu webové stránky a jejímu korektnímu zobrazení uživateli.

HTML jako součást WWW
Ukázka HTML – součásti WWW (zdroj)

World Wide Web vs. internet

Není vůbec ojedinělé, že lidé často zaměňují výrazy World Wide Web a internet, případně je chybně považují za totožný pojem.

Jak jste si přečetli výše, WWW je souborem propojených webových stránek a informací, které jsou přístupné pomocí internetu. Právě internet je celosvětovou sítí propojených zařízení, tedy počítačů, mobilních telefonů, tabletů atd., a představuje tedy kanál pro přesun e-mailů a dat.

Internet vs. WWW
Internet vs. WWW (zdroj)

Oproti WWW je internet zaměřen spíše na hardware (fyzická zařízení). Pro účely identifikace se v případě internetu používá IP adresa, zatímco v souvislosti s WWW používáme již zmíněnou URL.

Tyto dva pojmy – internet a WWW – tedy nelze zaměnit. Můžeme ale říci, že World Wide Web je součástí, resp. podmnožinou internetu.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. What is WWW | World Wide Web – javatpoint. Tutorials List – Javatpoint [online]. Copyright © Copyright 2011 [cit. 11.04.2023]. Dostupné z: https://www.javatpoint.com/what-is-world-wide-web
  2. What is the World Wide Web (WWW)? | Definition from TechTarget. Purchase Intent Data for Enterprise Tech Sales and Marketing – TechTarget[online]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/whatis/definition/World-Wide-Web
  3. What is the World Wide Web (WWW)? – Definition from Techopedia. Techopedia: Educating IT Professionals To Make Smarter Decisions : Techopedia[online]. Copyright © 2023 Techopedia Inc. [cit. 11.04.2023]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/definition/5217/world-wide-web-www
  4. World Wide Web – MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN. [online]. Copyright ©1998 [cit. 11.04.2023]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/World_Wide_Web
  5. Difference Between Internet and WWW – Internet vs WWW. BYJU’S Exam Prep: Most Comprehensive Exam Preparation Site, Mock Test, Study Material, Online Course, Free Videos[online]. Copyright © [cit. 11.04.2023]. Dostupné z: https://byjusexamprep.com/difference-between-internet-and-www-i
  6. What is WWW | 10 Uses Of World Wide Web – infoMogli. GO A STEP TO BE AN INFO SEEKER | infoMogli[online]. Copyright © Copyright 2018 [cit. 11.04.2023]. Dostupné z: https://www.infomogli.com/what-is-world-wide-web.html
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit