Interní odkaz je takový, který odkazuje v rámci vašeho webu z jedné stránky na jinou. Interní odkazy jsou velmi důležité, protože usnadňují jak vyhledávačům tak především uživatelům orientaci na webu. Chceme-li aby uživatelé zůstávali na našem webu, vraceli se a prováděli konverze musíme jim umožnit snadný a rychlý průchod k tomu k čemu chtějí.

I u těchto odkazu platí, že předávají „sílu“ (link juice) z jedné stránky na druhou. Přesto, že už vaše stránky nejsou úplně nové a Google je již dobře zná, měli by jste čas od času zkontrolovat interní odkazy. Použít můžete nástroj přímo od Googlu – Search Console.

Odkazem na určitou stránku dáváte najevo její relevanci a důležitost. Je to něco jako značka kvality. Pokud na méně důležitou stránku povede víc odkazů, než na opravdu důležitou měli by jste zapracovat na změně.