Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Co je to regulární výraz a k čemu se používá

Co je to regulární výraz

Regulární výrazy, známé také jako regex nebo regexp, jsou nástroji pro práci s textem, které umožňují vyhledávání, nahrazování a manipulaci s textovými řetězci na základě definovaného vzoru (patternu). Tyto vzory jsou sestaveny pomocí specifické syntaxe, která umožňuje popsat i složité vzory textu. Definují sadu řetězců a používají se k celé řadě účelů, od jednoduchého vyhledávání po složitou analýzu textu.

Regulární výrazy se skládají z obyčejných znaků (např. písmen a číslic) a speciálních znaků (tzv. metaznaků), které mají zvláštní význam. Metaznaky jsou znaky se zvláštním významem, umožňující reprezentovat množinu znaků. Například:

Je pro vás SEO zatím velká neznámá a chcete se dozvědět, co to obnáší? Vydali jsme knihu, která obsahuje všechny základní informace a postupy, které pro SEO budete potřebovat. V knize najdete vysvětlení základních SEO pojmů, metody pro optimalizaci nebo třeba i to, jak SEO vyhodnocovat. Chci knihu Základy SEO: Jasně a stručně >>
 • . (tečka) reprezentuje jakýkoli znak,
 • * označuje opakování předchozího znaku nula nebo vícekrát,
 • + značí opakování předchozího znaku jednou nebo vícekrát,
 • ? říká, že předchozí znak může, ale nemusí být přítomen,
 • [ ] definují sadu znaků, z nichž jeden může být vybrán,
 • ^ a $ označují začátek a konec řetězce nebo řádku.

Syntaxe a základní principy

Ponořme se nyní hlouběji do syntaxe a zaměřme se na konkrétní regulární výrazy a znaky, které se používají.

Syntaxe

Už víme, že se regulární výrazy skládají ze dvou typů znaků, které se používají v kombinaci se závorkami:

 • běžné znaky jako „a“ nebo „7“ odpovídají přesně těmto znakům ve vyhledávaném textu,
 • speciální znaky jako například „.“ reprezentují jakýkoliv znak, zatímco „^“ označuje začátek řetězce a „$“ jeho konec,
 • závorky se používají pro seskupování množin znaků.

Kvantifikátory

Kvantifikátory jsou specifickou a velmi významnou skupinou metaznaků. Určují, kolikrát se smí opakovat znak předcházející kvantifikátoru. Patří mezi ně tedy například:

 • *“ (nula nebo více opakování),
 • +“ (jedno nebo více opakování)
 • a „?“ (nula nebo jedno opakování).

Třídy znaků

Třída znaků ve výrazu závorek přidá všechny znaky z pojmenované třídy do množiny znaků, která je definována výrazem závorky. Chcete-li vytvořit třídu znaků, použijte [: název třídy následovaný :].

 • Předdefinované třídy: Některé znakové třídy jsou natolik užitečné, že pro ně byly definovány zkratky, například „\d“ pro číslice nebo „\w“ pro alfanumerické znaky.
 • Uživatelsky definované třídy: Vytvořené pomocí hranatých závorek, například „[a-z]“ pro malá písmena.

💡Tip: Chcete-li si projít veškeré existující znaky či konstrukce, prohlédněte si velký přehled regulárních výrazů, který obsahuje přehledné tabulky.


Co je to regulární výraz

Zdroj: ChatGPT, DALL-E

Použití regulárních výrazů

V praxi se regulární výrazy používají zejména k:

 • vyhledávání a nahrazování textu v textových editorech a nástrojích pro vyhledávání,
 • validaci vstupu, kdy se ověřuje formát vstupních dat, jako jsou e-mailové adresy nebo telefonní čísla,
 • analýze a zpracování textu, kdy pomáhají při analýze logů, zpracování dat a web scrapingu,
 • skriptování a jsou integrovány do mnoha programovacích jazyků, jako je Python, JavaScript nebo Java,
 • rozpoznávání vzorů škodlivého chování,a jsou tedy součástí bezpečnostních aplikací.

Praktické příklady aplikace regulárních výrazů

 • Vyhledávání slov: Regulární výraz hello najde všechny výskyty slova „hello“.
 • Validace e-mailové adresy: Výraz jako ^\S+@\S+\.\S+$ se používá k ověření e-mailové adresy.
 • Čištění dat: Regex lze také použít k odstranění nežádoucích znaků z textových dat.

Limity a nevýhody regulárních výrazů

Přestože jsou regulární výrazy mimořádně užitečné, v některých případech jsou zdrojem chyb a komplikací. Zpravidla složité výrazy bývají obtížně čitelné a náchylné k chybám. Navíc jsou některé typy vzorů pro regex obtížné nebo zcela nezpracovatelné, jako jsou například vnořené struktury nebo nekonečné opakování. Limity regulárních výrazů tedy zahrnují kupříkladu následující body.

 • Složitost: Složitější vzory mohou být těžko čitelné a obtížné udržovat.
 • Výkon: Výrazy, které jsou příliš obecné nebo komplikované, mohou vést k pomalému zpracování.
 • Rozdíly mezi implementacemi: Regulární výrazy se mohou mírně lišit v různých programovacích jazycích a nástrojích.

Regulární výrazy jsou neocenitelným nástrojem pro každého, kdo pracuje s textem, ať už jde o programátory, analytiky dat, nebo správce systémů. Jejich schopnost rychle a efektivně manipulovat s textem a provádět složité vyhledávání činí z regexu klíčový nástroj v mnoha oblastech IT a datové analýzy. Výzvou zůstává naučit se regex efektivně používat a rozumět jeho omezením.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. What is a Regex (Regular Expression)? [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.computerhope.com/jargon/r/regex.htm
 2. How to write Regular Expressions? – GeeksforGeeks [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/write-regular-expressions/
 3. Everything you need to know about Regular Expressions [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://towardsdatascience.com/everything-you-need-to-know-about-regular-expressions-8f622fe10b03
 4. Regular Expressions [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/7908799/xbd/re.html
 5. Predefined Character Classes [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://chortle.ccsu.edu/finiteautomata/Section09/sect09_2.html
 6. Regular Expression Language – Quick Reference – .NET | Microsoft Learn [online]. [cit. 29. 11. 2023]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference
 7. Regulární výrazy (C++) | Microsoft Learn [online]. [cit. 29. 11. 2023]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/cs-cz/cpp/standard-library/regular-expressions-cpp?view=msvc-170
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit