Nová tištěná kniha o SEO Nová tištěná kniha o SEO
Srovnání tarifů

Vyberte si ten správný tarif

Základní srovnání

Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Verze Zdarma Placený
Počet měřených slov 150 každých 14 dní nebo až 10 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více 7 500 každých 14 dní nebo až 536 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více 15 000 každých 14 dní nebo až 1 071 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více 22 500 každých 14 dní nebo až 1 607 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více 60 000 každých 14 dní nebo až 4 286 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více 90 000 každých 14 dní nebo až 4 286 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více 135 000 každých 14 dní nebo až 9 643 denně, lze převádět periodu měření v poměru 1:14, více
Omezení při měření přihlášení k účtu alespoň jednou za 30 dní žádné žádné žádné žádné žádné žádné
Limit jednorázových analýz 3 analýzy/den 5 analýz/den 15 analýz/den 999 analýz/den 999 analýz/den 999 analýz/den 999 analýz/den
Limit návrhů klíčových slov 3 dotazy/den, více 30 dotazů/den, více 100 dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více
Limit průzkumníku klíčových slov 3 dotazy/den, více 30 dotazů/den, více 100 dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více neomezně dotazů/den, více

Další funkce

Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Verze Zdarma Placený
Počet měřených projektů 1 až 5 až 10 až 15 až 40 až 60 až 90
Archivace webů nope yes yes yes yes yes yes
Collabim index yes yes yes yes yes yes yes
Zobrazení průměrných pozic yes yes yes yes yes yes yes
Sledování historie pozic yes yes yes yes yes yes yes
Sledování změn vstupních stránek nope yes yes yes yes yes yes
Zobrazení měsíční hledanosti slov nope (pouze u slov s denním měřením) yes yes yes yes yes yes
Vizualizace historického rozložení pozic nope yes yes yes yes yes yes
Historie vývoje pozic skupiny klíčových slov nope yes yes yes yes yes yes
Důležité změny pozic yes yes yes yes yes yes yes
Zobrazení PPC nope (pouze u slov s denním měřením) yes yes yes yes yes yes
Zobrazení SERP Features nope (pouze u slov s denním měřením) yes yes yes yes yes yes
Zobrazení TOP výsledků vyhledávání nope yes yes yes yes yes yes
Zobrazení dat z Google Search Console nope yes yes yes yes yes yes
Propojení se Seznam Webmaster Tools nope yes yes yes yes yes yes
Zobrazení dat z Google Analytics nope yes yes yes yes yes yes
Návrhy klíčových slov z Google Analytics nope yes yes yes yes yes yes
Nastavení města pro personalizované výsledky Google yes yes yes yes yes yes yes
Zobrazení konkurenčnosti klíčových slov nope yes yes yes yes yes yes
Možnost seskupovat klíčová slova pomocí štítků yes yes yes yes yes yes yes
Funkce Návrh klíčových slov yes yes yes yes yes yes yes
Funkce Reporty s možností vlastního loga a nastavení nope yes yes yes yes yes yes
Historie reportů nope yes yes yes yes yes yes
Zobrazení počtu zaindexovaných stránek nope yes yes yes yes yes yes
Simulátor vyhledávače Seznam a Google nope yes yes yes yes yes yes
Možnost exportu všech dat o klíčových slovech nope yes yes yes yes yes yes

Měření pozic klíčových slov

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
  Průběžné sledování pozice ve vyhledávačích
Google desktop,
mobile, images
CZ, US, SK, DE, PL, AT, CH, GB, AU, FR, IT, ES, RU, PT, BR, IE, CA, GR, BE, NL, DK, SI, HU, HR, BA, RO, BG, TR,
NO, SE, FI, LT, LV, EE, UA, BY, IN, NZ, RS, MX, AE, ZA, CN, VN, ID, PH, LU, TH, JO, KW, BH, SA, LB, QA, OM, UG,
AR, PE, DO
Seznam CZ
Bing CZ, US, IT, AT, LU
Yahoo .com, IT
  + jakýkoukoliv mutaci z výše zmíněných, napište nám.

Evidence zpětných odkazů a jejich kontinuální kontrola

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Vložení odkazů  yes yes yes yes yes yes yes
Evidence čerpání rozpočtu na linkbuilding yes yes yes yes yes yes yes
Evidence nákladových faktur za linkbuilding yes yes yes yes yes yes yes
Kontrola existence odkazu na vstupní stránce jednou za 7 dní yes yes yes yes yes yes yes
Možnost přidávat poznámky k odkazům yes yes yes yes yes yes yes
Možnost přidávat typy odkazům yes yes yes yes yes yes yes
Neomezená historie kontroly umístění odkazu yes yes yes yes yes yes yes
Uložení kompletní HTML stránky z poslední kontroly yes yes yes yes yes yes yes
Funkce Adresář cizích webů a jeho export yes yes yes yes yes yes yes
Maximální počet evidovaných odkazů 20 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Export všech odkazů yes yes yes yes yes yes yes

Sledování konkurence

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Funkce sledování konkurence nope yes yes yes yes yes yes
Návrhy konkurentů ke sledování nope yes yes yes yes yes yes
Zobrazení Market share nope yes yes yes yes yes yes
Vizualizace historického rozložení pozic konkurentů nope yes yes yes yes yes yes

Site Finder

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Návrh webů vhodných pro umístění zpětných odkazů nope yes yes yes yes yes yes
Funkce rozpoznání komerčních webů nope yes yes yes yes yes yes
Vyhledání konkrétních stránek vhodných pro získání zpětných odkazů nope yes yes yes yes yes yes
Zobrazení TOP klíčových slov nope yes yes yes yes yes yes
Pokročilé filtrování nope yes yes yes yes yes yes

Průběžná analýza vlastního webu (1x týden)

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Možnost znovunačtení celého webu nope yes yes yes yes yes yes
Zjišťování existence klíčových slov na stránkách nope yes yes yes yes yes yes
Kontrola titulků nope yes yes yes yes yes yes
Kontrola nadpisů H1 nope yes yes yes yes yes yes
Kontrola meta description nope yes yes yes yes yes yes
Zjištění počtu odchozích odkazů nope yes yes yes yes yes yes
Kontrola rychlosti načítání stránek nope yes yes yes yes yes yes
Kontrola velikosti stránek nope yes yes yes yes yes yes
Kontrola stavových kódů, přesměrování apod. nope yes yes yes yes yes yes
Exporty ze všech agend nope yes yes yes yes yes yes

Jednorázové analýzy

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Kredity zdarma za měsíc 70 kreditů

700 kreditů

Získat můžete třeba až 700 000 návrhů klíčových slov z našeptávače Seznam, nebo si změřit pozice v Google mobilním vyhledávání až pro 10 000 klíčových slov.

2 500 kreditů

Získat můžete třeba až 2 500 000 návrhů klíčových slov z našeptávače Seznam, nebo si změřit pozice v Google mobilním vyhledávání až pro 35 714 klíčových slov.

3 505 kreditů

Získat můžete třeba až 3 505 000 návrhů klíčových slov z našeptávače Bazoš, nebo si změřit pozice v Google obrázkovém vyhledávání až pro 50 071 klíčových slov.

8 768 kreditů

Získat můžete třeba až 8 768 000 návrhů klíčových slov z našeptávače Bazoš, nebo si změřit pozice v Google obrázkovém vyhledávání až pro 125 257 klíčových slov.

13 153 kreditů

Získat můžete třeba až 13 153 000 návrhů klíčových slov z našeptávače Bazoš, nebo si změřit pozice v Google obrázkovém vyhledávání až pro 187 900 klíčových slov.

19 729 kreditů

Získat můžete třeba až 19 729 000 návrhů klíčových slov z našeptávače Bazoš, nebo si změřit pozice v Google obrázkovém vyhledávání až pro 281 843 klíčových slov.

Ruční vložení vstupních dat yes yes yes yes yes yes yes
Import vstupních dat z Excelu yes yes yes yes yes yes yes
Zjištění pozic webu na klíčová slova (Google, Seznam, Google Mobile, Google Obrázky yes yes yes yes yes yes yes
Zjištění hledanosti klíčových slov (Google, Seznam) yes yes yes yes yes yes yes
Průměrná rychlost zpracování pod 2,5 minuty! pod 2,5 minuty! pod 2,5 minuty! pod 2,5 minuty! pod 2,5 minuty! pod 2,5 minuty! pod 2,5 minuty!
Získání návrhů klíčových slov z našeptávačů Google, Seznam, Bazoš, YouTube, Wikipedia CZ, Google obrázky – kategorie a Google – související dotazy a Sklik yes yes yes yes yes yes yes

Ostatní funkce

Verze Zdarma Placený
Název tarifu FREE LITE ADVANCED PROFI BUSINESS AGENCY CORPORATION
Neomezený přístup k API nope yes yes yes yes yes yes
Počet uživatelských účtů 2 neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Podpora po emailu

yes

Odpověď do 2 pracovních dní.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

Podpora po online chatu

yes

Odpověď do 1 pracovního dne.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

yes

Odpověď do několika hodin.

Podpora po telefonu nope yes yes yes yes yes yes
Úvodní online školení nope yes yes yes yes yes yes

Začněte používat
profesionální SEO nástroj ještě dnes!

Není třeba nic stahovat ani instalovat žádný kód na stránky

Vyzkoušejte Collabim na 14 dní zcela zdarma a pokud vás nebude zajímat, můžete svůj účet kdykoli smazat. Není třeba zadávat údaje karty.

Opravdu ZDARMA a bez zadávání údajů z platební karty!

Po uplynutí zkušební doby se teprve rozhodnete, zda-li budete pokračovat