Menu

Podmienky služby Collabim

Kompletné podmienky

Licenčné/všeobecné obchodné podmienky v plnom znení.

Licenčné/obchodné podmienky zjednodušene

  • Jediným vlastníkom vašich dát ste vy. Nebudeme ich nijako zneužívať, pretože by sme sa okamžite zdiskreditovali. Výnimku môžu tvoriť iba všeobecne známe dáta/frázy.
  • Vyberte si ľubovoľný platený tarif a testujte Collabim bezplatne 14 dní. Po tomto období vám vystavíme prvú faktúru.
  • Ak prejdete z tarifu Zdarma na platený tarif, nasledujúci deň vám vystavíme faktúru. 14-dňové testovacie obdobie v tomto prípade neplatí.
  • Využívaný tarif môžete kedykoľvek zmeniť. Poplatok príslušný novozvolenému tarifu budete platiť od nasledujúceho zúčtovacieho obdobia.
  • Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť a po tomto úkone vám už nebudeme účtovať žiadne poplatky.
  • Nepoužívajte prosím pre prístup k službe automatické metódy (roboty) a využite naše API.

Bezpečnost Collabimu

Prečítajte si, ako riešime bezpečnosť (ukladanie Vašich hesiel či kde sú dáta uložené) Collabimu.

Radi zodpovieme vaše dotazy

Nie je vám niečo jasné. Prečítajte si našu nápovedu.

Ak máte k našim podmienkam ďalšie otázky alebo pripomienky kontaktujte nás.

Kompletné pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov v plnom znení.

Ochrana osobných údajov zjednodušene

  • dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy, plnenie právnej povinnosti správcu a oprávnený záujem poskytovateľa. Vaše osobné údaje jednoducho potrebujeme pre správny chod aplikácie, inak by sme Vás ani nemohli prihlásiť a informovať Vás o neustálom vylepšovaní Vami zaplatenej služby, rovnako ako by sme Vám nemohli poslať informácie o tom, že sa spracovali infromácie, ktoré ste požadovali. A bez toho by Collabim nefungoval.
  • využívame služieb subdodávateľov, najmä poskytovateľa webhostingu (používame AWS, servery máme v Írsku a Frankfurte). Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov a so všetkými máme uzavreté potrebné zmluvy a dohody o mlčanlivosti.
  • na Váš e-mail môžeme zaslať informácie týkajúce sa Collabimu, vždy max 1x za týždeň a toto zasielanie môžete kedykoľvek odhlásiť
  • v prípade súhlasu so zasielaním ponúk aj tretích strán Vám môžeme zaslať informácie vždy max 1x za týždeň a toto zasielanie môžete kedykoľvek odhlásiť

Ďaľšie informácie