Platby kartou

cez spoločnosť GOPAY

 

Ako funguje platba cez Gopay?

Ak si vyberiete platbu prostredníctvom GoPay, zakladáme u tejto spoločnosti tzv. Opakovanú platbu, ktorá umožňuje dávať pokyn z našej strany k úhrade výzvy k platbe za objednané služby (predplatné tarifu či kredity do jednorazových analýz a ďalšie jednorazové platby - u každej Vás vždy vopred informujeme, že k tomuto dôjde).

Po pripočítaní peňazí na náš GoPay účet je potom vystavená faktúra. K tomuto kroku dochádza na základe prvej Vami potvrdenej platby automaticky.

Nastavením platby kartou súhlasíte s tým, že Vaše údaje budú uložené u spoločnosti GoPay, ktorá s Vašimi údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (ide o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore). . 

Ako zrušiť platbu kartou?

Možné problémy pri platbe kartou

V týchto prípadoch dochádza najčastejšie k problémom s platbami, o čom Vás vždy Collabim informuje e-mailom na adresu majiteľa účtu:

  • nedostatočný zostatok na účte
  • expirácia karty
  • zrušenie karty

Vo vyššie uvedených prípadoch nedôjde k automatickému strhnutiu prostriedkov a budeme Vás informovať e-mailom. Collabim sa o toto pokúsi ešte celkom 3x v rozostupe 4 dní a ak ani potom nebude výzva uhradená, prejde tarifa automaticky do zablokovaného stavu, kde Vás vyzve k novému zadaniu platobnej metódy. 

Prosíme vždy o včasné riešenie tejto situácie, aby nedochádzalo k zbytočnému blokovaniu a tým aj k výpadku meraných dát vo Vašom účte.

Máte otázky?

Neváhajte nás prosím kontaktovať.