Menu

Porovnanie tarifov

 

Verzia
 
Zdarma
Platený
Názov tarifu
 

FREE

LITE

PROFI

BUSINESS

Počet meraných slov
 

150 každých 14 dní alebo až 10 denne, je možné meniť periódu merania v pomere 1:14, viac 

7 500 každých 14 dní alebo až 536 denne, je možné meniť periódu merania v pomere 1:14, viac 

21 900 každých 14 dní alebo až 1564 denne, je možné meniť periódu merania v pomere 1:14, viac 

58 400 každých 14 dní alebo až 4171 denne, je možné meniť periódu merania v pomere 1:14, viac 

Obmedzenie merania
?
aktivita aspoň raz za 30 dní Žiadne Žiadne Žiadne

Meranie pozícií kľúčových slov

Vyhľadávače

Priebežné sledovanie pozície vo vyhľadávačoch
Google: CZ, US, SK, DE, PL, AT, CH, GB, AU, FR,,IT, ES, RU, PT, BR, IE, CA, GR, BE, NL, DK, SI, HU,,HR, BA, RO, BG, TR, NO, SE, FI, LT, LV, EE,,UA, BY, IN, NZ, RS,,MX, AE, ZA, CN, VN, ID, PH, LU, TH, JO, KW,,BH, SA, LB, QA, OM, UG, AR, PE, DO
Google images: CZ
Google mobile: CZ
Seznam: CZ
Yahoo: .com, IT
Bing: .com, IT 
Yandex: RU (již brzy)

+ akúkoľvek mutáciu z vyššie
spomínaných, napíšte nám.

Počet meraných projektov
?
1 až 5 až 15 až 40
Archivácia webov
?
Funkce v tarifu není. Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Zobrazenie priemerných pozícií
?
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Sledovanie histórie pozícií
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Funkce v tarifu je.

Sledovanie zmien vstupných stránok
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie mesačnej hľadanosti slov
? Funkce v tarifu není.(iba u slov s denním meraním) Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Vizualizácia historického rozloženia pozícií
?
 
Funkce v tarifu není.

Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Prehľad dôležitých zmien pozícií
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie SERP Features
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie  TOP výsledkov vyhľadávania
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie dát z Google Search Console
?
 
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie dát z Google Analytic
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Návrhy kľúčových slov z Google Analytics
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Nastavenie mesta pre personalizované výsledky Google
?

Funkce v tarifu je.

Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie konkurenčnosti kľúčových slov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Možnost zoskupovať kľúčové slová pomocou štítkov
?
 
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Funkcia Návrh kľúčových slov  
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Funkcia Reporty s možnosťou vlastného loga a nastavenia
  Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie počtu zaindexovaných stránok
?
 
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Možnost exportu všetkých dát o kľúčových slovách
  Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Sledovanie konkurencie

Funkcia sledovanie konkurencie  
?
 
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Návrhy konkurentov k sledovaniu
?
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie Market share
?
 
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Vizualizácia historického rozloženia pozícií konkurentov
?
 
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Evidencia spätných odkazov a ich priebežná kontrola

Vloženie odkazov 
?
 
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Evidencia čerpania rozpočtu na linkbuilding
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Evidencia nákladových faktúr za linkbuilding
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola existencie odkazu na vstupnej stránke raz za 7 dní
?
 
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Možnosť pridávať poznámky k odkazom
?
 
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Možnost pridávať typy odkazom
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Neomezená história kontroly umiestnenia odkazov
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Uloženie kompletnej HTML stránky z poslednej kontroly
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Funkcia Adresár cudzích webov a jeho export
?
 
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Maximálny počet evidovaných odkazov
? 20 5000 5000 5000
Export všetkých odkazov
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Site Finder

Návrh webov vhodných pro umiestnenie spätných odkazov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Funkcia rozpoznania komerčných webov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Vyhľadanie konkrétnych stránok vhdných pre získanie spätných odkazov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zobrazenie  TOP kľúčových slov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Pokročilé filtrovanie
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Priebežná analýza vlastného webu (1x týždeň)

Možnosť znovunačítania celého webu
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zisťovanie existencie kľúčových slov na stránkach
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola titulkov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola nadpisov H1
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola meta description
?
 
Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zistenie počtu odchádzajúcich odkazov
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola rýchlosti načítania stránok
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola veľkosti stránok
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Kontrola stavových kódov, presmerovania apod.
  Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Exporty zo všetkých agiend
? Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Jednorázové analýzy

Kredity zdarma za mesiac
?

0 kreditov

25 kreditov pri založení nového účtu

700 kreditov

Získať môžete napríklad až 700 000 návrhov kľúčových slov z našeptávača Seznam, alebo si zmerať pozície v Google mobilnom vyhľadávaní až pre 10 000 kľúčových slov.

9 500 kreditov

Získať môžete napríklad až 9 500 000 návrhov kľúčových slov z našeptávača Bazoš, alebo si zmerať pozície v Google obrázkovom vyhľadávaní až pre 135 714 kľúčových slov.

29 000 kreditov

Získať môžete napríklad až 4 142 858 návrhov kľúčových slov z našeptávača Google, alebo si zmerať pozície v Google vyhľadávaní až pre 414 285 kľúčových slov.

Ručné vloženie vstupných dát
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Import vstupných dát z Excelu
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zistenie pozícií webu na kľúčové slová
(Google, Seznam, Google Mobile, Google Obrázky)
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Zistenie hľadanosti kľúčových slov (Google, Seznam)
?
Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Priemerná rýchlosť spracovania
? pod 2,5 minúty! pod 2,5 minúty! pod 2,5 minúty! pod 2,5 minúty!
Získanie návrhov kľúčových slov z našepkávača
Google, Seznam, Bazoš, YouTube a Sklik
? Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.

Ostatné funkcie

Neomezený prístup k API
  Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Počet uživatelských účtov
? 2 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Podpora na emaili
 

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do 2 pracovných dní.

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do niekoľkých hodín.

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do niekoľkých hodín.

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do niekoľkých hodín.

Podpora na online chate
 

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do 1 pracovného dňa.

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do niekoľkých hodín.

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do niekoľkých hodín.

Funkce v tarifu je.

Odpoveď do niekoľkých hodín.

Podpora na telefóne
  Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.
Úvodné online školenie
  Funkce v tarifu není. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je. Funkce v tarifu je.