Mobil Scorecard a conversion Impact Calculator – cílem obou těchto nástrojů je přehledně vizualizovat význam rychlosti stránek a investic s tím souvisejících.

Scorecard vám umožní porovnat mezi sebou rychlost různých webů.

Conversion Impact Calculator vám zase orientačně vypočítává zisk z případného zrychlení stránek.

 

Google releases Mobile Scorecard & Impact Calculator tools to illustrate importance of mobile page speed